- Kênh Truyền hình Giáo Dục Trực tuyến VTV.edu.vn - www.vtv.edu.vn www.video.edu.vn www.clip.edu.vn www.youtube.edu.vn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang xem :

Lòng trắc ẩn và ý nghĩa

Mô tả

Qua khái niệm tự chủ và tự do trên bình diện đạo đức, con người thoát khỏi qui luật tương quan nhân quả đang chế ngự thế giới tự nhiên, và hoạt động trên bình diện tương quan nhân quả của lý tính thực tiễn. Chính sự tự do này bảo đảm một thứ nguyên nhân mới trong hành động đạo đức và nâng con người lên ngang hàng với khái niệm chủ thể tuyệt đối trong triết học Tây phương: ý niệm Thượng đế.

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1454

Bình luận

Lòng trắc ẩn và ý nghĩa

Câu chuyện về bên tham gia đặt cọc.

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1454

Bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1454

Bộ phận pháp chế

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1454

Xử lý vi phạm hành chính

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1454

Pháp luật về Trọng tài thương mại

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1454

An toàn VSLĐ trong doanh nghiệp đóng tàu

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1454

Hợp đồng lao động.

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1454

Next