- Kênh Truyền hình Giáo Dục Trực tuyến VTV.edu.vn - www.vtv.edu.vn www.video.edu.vn www.clip.edu.vn www.youtube.edu.vn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang xem :

Mười Vạn câu hỏi vì sao?

Mô tả

Vòng tuần hoàn nước là sự tồn tại và vận động của nước trên mặt đất, trong lòng đất và trong bầu khí quyển của Trái đất. Nước trái đất luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ thể lỏng sang thể hơi rồi thể rắn và ngược lại. Vòng tuần hoàn nước đã và đang diễn ra từ hàng tỉ năm và tất cả cuộc sống trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nó, Trái Đất chắc hẳn sẽ là một nơi không thể sống được nếu không có nước.

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 2957

Bình luận

Mười Vạn câu hỏi vì sao?

Phần 6: Bão ở vịnh Tampa, Florida, Mỹ

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 2957

Quần đảo Canaria

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 2957

Quần đảo Canaria

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 2957

Quần đảo Canaria

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 2957

Môi trường khắc nghiệt : Rừng nhiệt đới

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 2957

Môi trường khắc nghiệt - Phần 16: Vùng hồ

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 2957

Tập 22: Kiểm soát an ninh

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 2957

Next