- Kênh Truyền hình Giáo Dục Trực tuyến VTV.edu.vn - www.vtv.edu.vn www.video.edu.vn www.clip.edu.vn www.youtube.edu.vn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang xem :

Phương pháp học tiếng Nga

Mô tả

Tài liệu” Từ điển Việt – Nga” có hơn 50.000 từ, gồm những từ thông dụng và thuật ngữ nhiều ngành tri thức nhân văn. Về cú pháp có nhiều kiểu đặc biệt và tục ngữ được sư dụng...

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1978

Bình luận

Phương pháp học tiếng Nga

Thể chất

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1978

Bai the duc 80 dong tac

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1978

Giáo dục thể chất

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1978

Chiến lược phát triển

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1978