- Kênh Truyền hình Giáo Dục Trực tuyến VTV.edu.vn - www.vtv.edu.vn www.video.edu.vn www.clip.edu.vn www.youtube.edu.vn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang xem :

Chiến lược phát triển

Mô tả

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đã chính thức được phê duyệt.

Ngày 28/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

Theo đó, Đề án sẽ được triển khai thực hiện trong 20 năm, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2011-2020) là giai đoạn thực hiện thí điểm giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể thao; giai đoạn 2 (2021 - 2030) là giai đoạn thụ hưởng thành quả của giai đoạn 1 để thực hiện mở rộng phạm vi toàn quốc và hoàn thiện Đề án.

Đề án gồm 4 chương trình: 1 - Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam; 2 - Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khoẻ, chất lượng dân số có liên quan; 3- Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi; 4 - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Đề án thực hiện chỉ đạo trọng điểm ở 4 thành phố, một số tỉnh đồng bằng và miền núi trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thanh Hoá, Gia Lai, Quảng Ngãi, Bạc Liêu và Bình Dương.

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam là một công trình khoa học do Giáo sư Dương Nghiệp Chí - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT cùng các cộng sự thực hiện trong thời gian 9 năm liền. Đề án được phê duyệt, không chỉ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà còn từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ của người Việt Nam.

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1786

Bình luận

Chiến lược phát triển

Tieu hong quyen

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1786

VÕ SƯ HỒ SƠN KỲ

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1786

Về miền đất võ

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1786

Tìm hiểu về võ thuật Vovinam

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 1786